Wsłuchując się w Chrystusa Miłosiernego


Livre a l ecoute polonaisWsłuchując się w Chrystusa Miłosiernego to znakomita książka dla osób pragnących poznawać i przeżywać duchowo Boże miłosierdzie. Hélène Dumont podejmuje główne tematy Dzienniczka Siostry Faustyny (miłość Boża i miłosierdzie; zaufanie do Boga, Męka Chrystusa i grzech człowieka w świetle Bożego miłosierdzia; przeżywanie sakramentu pojednania). Autorka tematy te wiąże również – z wielką wrażliwością duchową – ze słowem Bożym. Uporządkowanie materiału w książce pozwala na zaplanowanie osobistych, 9-dniowych rekolecji z misterium Bożego Miłosierdzia. Książka Hélène Dumont stanowi jednocześnie znakomity wybór z obszernego Dzienniczka św. Siostry Faustyny, który w krótszej formie pozwala czytelnikowi zapoznać się z doniosłym przesłaniem Miłosierdzia Bożego.

Książka

 

 

"Il faut transmettre au monde le feu de la Miséricorde" Saint Jean-Paul II